HERNÍ PRAVIDLA DT

Tyto pravidla jsou ZÁVAZNÉ a při hraní na DTARÉNĚ se musí dodržovat.

KARTY

Jestiže se pravidla na kartách liší od pravidel v této příručce, mají pravidla na kartách za všech okolností přednost. Nyní se podívejme na některé rozdílné typy karet.

BOJOVNÍCI.

Kostru hry DOOMTROOPER tvoří karty bojovníků. Většina akcí probíhá prostřednictvím bojovníků umístěných ve hrě. Karta bojovníka o něm poskytuje spoustu informací.
JMÉNO: Jméno karty a typ bojovník, kterého karta představuje.
ZÁPAS (často zkracováno "Z"): Umění bojovat zbízka. Čím je číslo větší, tím lépe umí bojovník zápasit.
STŘELBA ("S"): Umění používat střelnou zbraň. Čím je číslo v0etší, tím lépe umí bojovník střílet.
OBRANA ("O"): Schopnost obrany a odolnost bojovníka. Čím je číslo větší, tím těžší je bojovníka zabít.
HODNOTA ("H"): Udává, jaký počt bodů osudu je třeba vynaložit na zapojení bojovníka do hry, a počet bodů, které protivník získá, jestiže tohoto bojovníka zabije.
IKONA BOJOVNÍKA: Označuje, že daná karta je kartou bojovníka.
IKONA PŘÍSLUŠNOSTI: Tato ikona zobrazuje organizaci bojovníka.

ÚKOLY.

Úkoly jsou sepciální rozkazy od nadřízených bojovníka. Musí být nejprve vyloženy, až pak je možné je provést. Některé úkolymohou provést jen určití bojovníci. Karta s úkolem vždy uvádí, kteří bojovníci mohou úkol splnit a jaké jsou jejich rozkazy. Některé úkoly mohou být dokonce určeny hráčům! Po splnění úkolu obdržíte zvláštní prémie

VYBAVENÍ.

Karty s vybavením se umísťují na bojovníky, aby zlepšili jejich bojové schopnosti, nebo aby jim daly speciální dovednosti. Karty s vybavením zůstavají s bojovníkem, na kterém jsou vyloženy, až dokud nejsou během hry vyřazeny nebo dokud není bojovník zabit. Některé karty s vybavením jsou vykládány na zbraně, aby se zvášila jejich účinnost. V tomto případě se vybavení stává součástí zbraně, a pokud je zbraň vyřazena, je vyřazeno i vybavení.

ZBRANĚ.

Karta s výzbrojí je speciálním typem karty s vybavením. Obvykle zvyšuje jednu nebo obě útočné hodnoty bojovníka. Existují dva typy zbraní: střelné a zápasnické. Střelné zbraně zahrnují pistole, kulomety a raketomety - cokoli, co může být použito pri útoku na dálku. Zápasnické zbraně zahrnují mnoho typú mečů a nožů - zbraně používané v boji zblízka. Karty s výzbrojí nesou buď označení ZÁPASNICKÁ ZBRAŇ (zbraně mohou být použity pouze při zápase), STŘELNÁ ZBRAŇ (tyto zbraně mohou být použity pouze při střelbě) nebo ZÁPASNICKÁ/STŘELNÁ ZBRAŇ (zbrane mohou být použity jak při zápase, tak při střelbě). Karty s výzbrojí zůstavají u bojovníka, na kterého byly vyloženy, dokud nejsou v průběhu hry vyřazeny nebo dokud není bojovník zabit.

OPEVNĚNÍ.

Opevění jsou umísťována k vašemu Mužstvu nebo Kohortě; obvykle slouží ke zvýšení obranyschopnosti bojovníků. Opevění zůstavají ve hře po celou dobu, i v případě, že na stole nemáte vyloženy žádné bojovníky. Hlavní typy opevnění jsou dva - citadely a města. Citadely jsou masivní knstrukce určené pro jednoho z pěti Černých apoštolů. Města bojovníkům obvykle poskytují výhody jedné z megakorporací. Tytéž citadely a tatáž města může do hry zapojit libovolný počet hráčů. Konstrukce jsou dostatečně velké, aby poskytovali prospěch každému.

UMĚNÍ.

Kouzla Umění mohou používat Doomtroopeři, kterým je dovoleno odpovídající Umění používat. To zahrnuje všechny bojovníky Bratrstva. Tato mystická kouzla mohou bát použita v různých fázích hry a mají různé účinky. Kouzlo Umění účinkuje jen jednou. Jakmile je použito, vyřazuje se. Umění se dělí na několik druhů a většina bojovníků smí používat pouze kouzla některých z nich. Karty s Uměním obsahují sdělení, jakého druhu kouzla jsou a kdy mohou být použita.

ČERNÁ SYMETRIE.

Karty Černé symetrie jsou podobné kartám s Uměním, ale může je používat pouze Černá legie. Představují speciální schopnosti, které Černí apoštolové udělují některému z bojovníků. Na rozdíl od kouzel Umění zůstavají schopnosti Černé symetrie v průběhu hry u legionáře, takže karta Černé symetrie zůstavá u bojovníka, na kterého byla vyložena. Bojovníkovi Černé legie může být přidělen jakýkoli počet karet Černé symetrie, ale nikdy ne více než jedna karta stejého druhu.

SPECIÁL.

Karty s označením speciál zahrnují vše, co nezapadá do výše uvedených kategorií. Zahrnují, kromě jiného, karty upravující boj a zvláštní události. V poznámkovém rámečku speciální karty je uvedeno, kdy může byt odehrána.

ZAHÁJENÍ HRY

Zvrchu knihovny odeberte sedm karet - váš úvodní list. V klidu se dohodněte kdo začne (např. si hoďte kostkou).

POŘADÍ HRY

V průběhu vašeho kola sledujete řád hry spočívající ve třech krocích. Některé karty mohou být vyloženy pouze během některých kroků (pokud je to uvedeno přímo na kartě). Až skončíte, je řada na vašem protivníkovi. Tři kroky jsou následující:
1. ODEBERETE KARTY z vaší knihovny, dokud jich nebudete mít v ruce sedm.
2. PROVEĎTE AKCE z následujících můžete provést celkem tři:
 • VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA
 • VYHLEDÁNÍ ÚKRYTU
 • OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU
 • VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA DO ÚKRYTU (zabere 3 akce)
 • MEDITACE (přidá dovašeho banku osudu 1 bod)
 • VYBAVENÍ BOJOVNÍKA
 • UDĚLENÍ MYSTICKÉ MOCI (černá symetrie)
 • PŘIDĚLENÍ ÚKOLU
 • ÚTOK (musí být proveden jako poslední akce)
 • "SABOTÁŽ" (musí být provedena jako poslední akce)
3. ODHOĎTE KARTU Máte li v ruce více než sedm karet, ODHOĎTE jich tolik, aby vám jich v ruce zbylo sedm. Jinak můžete odložit jednu kartu.

PRVNÍ KROK: ODBĚR KARET

Odeberte z vaší knihovny tolik karet, abyste jich měli v ruce sedm. Tento krok je povinný. Jestliže ze své knihovny odeberete poslední kartu, hra nekončí, ale stane se následující.
Pokračujte ve hře jako normálně. Jestliže si nemůžete odebrat kartu, přejděte jednoduše k DRUHÉMU KROKU: AKCI. Je-li ze hry vyřazen váš poslední bojovník a vy nemůžete během dvou kompletních kol zapojit do hry jiného, prohrál jste. Pokud máte bojovníky ve hře, můžete pokračovat.
Dojdou-li karty z knihovny OBĚMA hráčům, hra okamžitě končí a hráč s vyšším počtem Vítězných bodů vítězí. V případě stejného počtu bodů končí hra nerozhodně.

DRUHÝ KROK: AKCE

Během kola máte k dispozici tři akce. Akce mohou být provedeny v jakémkoliv pořadí a každou akci můžete během jednoho kola provést více než jednou. je několik vyjímek:
 • První vyjímkou je ÚTOK, který může být proveden v daném kole pouze jednou, a to jako poslední akce. zaútočíte-li některým ze svých bojovníků, jsou jakékoliv nepoužité akce toho kola ztraceny . Během prvního kola nemůžete útočit.
 • Druhou je VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA DO ÚKRYTU, které zabere tři akce. Protože máte obvykle tři akce, zabere tato akce celé kolo.
 • Další je SABOTÁŽ (viz. pravidla sabotáže)
Nechcete-li, nemusíte provádět všechny tři akce. Nemusíte provést dokonce žádnou akci, avšak všechny nepoužité akce jsou ztraceny. Můžete provádět následující akce:

VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA

Během této akce můžete přidat bojovníka do svého Mužstva nebo Kohorty, popř. na Stanici. Vaše Mužstvo se zkládá z Doomtrooperů a členů Bratrstva, zatímco Kohorta je naplněna bojovníky z obávané Černé legie, na Stanici se vykládají Kmenoví válečníci. Bojovník může zaútočit v kole, ve kterém byl vyložen na stůl (s vyjímkou vašeho prvního kola) a nově přidaní bojovníci mohou být okamžitě napadeni.
Abyste mohli vyložit bojovníka, jednoduše zaplatíte Hodnotu tohoto bojovníka v Bodech osudu. Potom bojovníka vyložíte z ruky na stůl. Nemáte-li dostatek bodů osudu, nemůžete bojovníka vyložit.
Bojovník je umístěn na stůl v normální (čili nezraněné) poloze. To znamená, že karta je lícem vzhůru a jméno karty je na vzdálenější straně od hráče. (Když je bojovník zraněn, karta se otočí vodorovně, a označuje tím změnu stavu. Viz. STAV v sekci DŮLEŽITÉ POJMY na konci pravidel).
Příklad: Michal má na začátku svého kola v ruce Venušina Jezdce (hodnota: 4) a chtěl by ho zapojit do hry. Oznámí, že jako svou první akci vykládá bojovníka. Vezme ze svého banku čtyři Body osudu a dá je na společnou hromádku. Pak vyloží Venušina Jezdce v normální poloze do svého Mužstva. Vyložením bojovníka spotřeboval Michal jednu ze tří akcí takže má k dispozici ještě dvě.

VYHLEDÁNÍ ÚKRYTU

S jedním ze svých bojovníků ve hře můžete jako jednu akci provést Vyhledání úkrytu. Karta bojovníka v úkrytu je otočen, tzn. je lícem dolů. Na bojovníky v úkrytu se vztahují následující pravidla:
 • Pokud máte ve hře jednoho nebo více bojovníků, musí zůstat neukrytý alespoń jeden z nich. Jestliže je jeden z vašich bojovníků poražen a vyřazen a všichni ostatní bojovníci jsou v úkrytu, musíte u jednoho z nich jako vaši další akci, kterou máte k dispozici, provést OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU.
 • Bojovníci v úkrytu nemohou útočit, ale mohou být napadeni. Bojovníci v úkrytu obdrží k hodnotě obrany bonus +3.
 • Zranění bojovníci mohou rovněž vyhledat úkryt. Kartu takového bojovníka otočte lícem dolů jako u zdravých bojovníků, ale pootočte ji vodorovně, aby bylo jasné, že je zraněný.
 • Na své bojovníky v úkrytu se můžete kdykoliv podívat, ostatní hráči však ne. Musí si pamatovat, který bojovník je v úkrytu! Jestliže však máte v úkrytu více než jednoho bojovníka, nemůžete je navzájem promíchat, abste zmátli ostatní hráče.
 • Karty přiložené k bojovníkovi se otáčí také (soupeř si je musí pamatovat taky). Karty které se budou následně k bojovníkovi přikládat jsou taktéž otočeny lícem dolů. Bojovník však musí být schopen tyto karty vlastnit (omezení příslušností apod.).

VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA DO ÚKRYTU

Bojovníka můžete vyložit do hry tak, že přejde přímo do úkrytu. Na to spotřebujete všechny tři akce. Pokud nemáte kartu, která vám umožní provést během kola dodatečnou akci, bude vyložení bojovníka do úkrytu v daném kole vaši jedinou akcí.
Bojovník, který vstupuje do hry v úkrytu, se pokládá na stůl v poloze normálního stavu, ale lícem dolů. Váš protivník neví kdo je tento bojovník v úkrytu, dokud s ním neprovedete akci OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU nebo dokud ho někdo nenapadne. Bojovníka v úkrytu nezařazujte přímo do Mužstva nebo Kohorty, ale položte ho mezi ně, aby váš protivník nemohl odvodit začlenění bojovníka.
Když bojovníka v úkrytu zařazujete do hry poprvé, nemusíte zaplatit jeho Hodnotu v bodech osudu, protože to by mohlo vašemu protivníkovi rovněž něco naznačit. Jakmile je však jednou totožnost bojovníka odhalena, musíte zaplatit jeho Hodnotu v Bodech osudu jako ve výše uvedené akci VYLOŽENÍ BOJOVNÍKA. Jestliže v dané chvíli namáte na zaplacení bojovníka dostatek Bodů osudu, je bojovník vyloučen, vy ztrácíte všechny Body osudu, které máte, a jakékoliv zbývající Body osudu potřebné k zaplacení vašeho bojovníka se odeberou z vašich Vítězných bodů v poměru jedna k jedné. Jestliže nemáte dostatek Vítězných bodů, nemá to žádný další účinek (to znamená, že počet Vítězných bodů nesmí klesnout pod nulu).

MEDITACE

Akci můžete strávit meditováním. Za každou akci strávenou meditací můžete umístit do vašeho banku Bodů osudu jeden žeton. Akci můžete strávit meditováním i v případě, že ve hře nemáte žádné další bojovníky.

VYBAVENÍ BOJOVNÍKA

Za následujících podmínek můžete strávit akci tím, že na některého z vašich bojovníků ve hře vyložíte kartu s vybavením. Bojovník může mít jakýkoli počet karet s vybavením. Pokud v poznámce na kartě není uvedeno jinak, může každý bojovník používat všechny druhy vybavení. Například, bojovníci Černé legie mohou běžně používat zbraně Doomtrooperů. Ale je-li na daném vybyvení uvedeno PŘEDEJ NĚKTERÉMU DOOMTROOPEROVI, pak tuto zbraň mohou používat pouze Doomtroopeři a ne Černí legionáři. Když kartu s vybavením jednou umístíte na nějakého bojovníka, zůstává u něj a není možné ji odejmout nebo přemístit na jiného bojovníka.

UDĚLENÍ MYSTICKÉ MOCI

Máte-li ve hře bojovníky Černé legie, můžete jednomu z nich jako jednu akci udělit dar Černé symetrie. Existují dva hlavní typy karet Černé symetrie. Karta označená jako "Dar Černé symetrie" je obecná energie, kterou může mít každý bojovník Černé legie. Karta označená "... dar" s následným jménem Černého Apoštola (např. ALGEROTHŮV DAR") je moc, která může být udělena pouze stoupenci tohoto Černého Apoštola.
Například ZKRESLENÍ je Algerothův dar. mohou ho použít pouze Algerothovi stoupenci. Karty Černé symetrie zůstávají u daného bojovníka po celou dobu hry. Účinky karty Černé symetrie mohou být použity okamžitě. Imunita vůči těmto kartám je obvykle udělována podle typu, buď pouze vůči darům Černé symetrie nebo vůči všem kartám Černé symetrie.

PŘIDĚLENÍ ÚKOLU

Úkol můžete přidělit jednomu ze svých bojovníků, sobě, jinému hráči nebo bojovníkům jiného hráče. Na kartách s úkoly je uvedeno, komu mohou být přiděleny. Karty s úkoly přidělené bojovníkům se umisťují na bojovníka. Úkoly přidělené hráčům se pokládají na stůl blízko hráče. Úkoly musí být přiděleny dříve než se začnou plnit. Po skončení úkolu se karta vyřazuje.

ÚTOK

Během hry máte často možnost útočit. Boj samozřejmě není povinný, ale je to pro vás jeden z hlavních způsobů, jak získat Vítězné body.
Během jednoho kola můžete uskutečnit pouze jednu útočnou akci a musí to být poslední akce, kterou v daném kole provedete. To znamená, že pokud provedete útok jako svou první nebo druhou akci, ztrácíte akce, které jste nepoužili. V prvním kole nemůžete útočit.
Když provádíte útočnou akci, může jeden bojovník zaútočit téměř na všechny ostatní bojovníky ve hře. Boj se obvykle odehrává mezi jedním útočícím bojovníkem (útočník) a jedním bránícím se bojovníkem (obránce). Různé karty umožňují zapojení dalších bojovníků.
Boj je přímočará záležitost a skládá se z řady jednoduchých kroků. Nejdříve (jako útočící hráč) vyberte útočníka a obránce. Pak rozhodněte, zda se bude jednat o zápas nebo o střelbu (to se nazývá OZNÁMENÍ BITEVNÍ TAKTIKY). Potom porovnejte útočné hodnoty účastníků boje s hodnotami obrany. Zjistíte tak, jak boj probíhá. Oba hráči pak mohou vykládat speciální karty, kterými upraví bojové hodnoty zůčastněných bojovníků. Pak porovnejte výsledné, upravené bojové hodnoty.
Každého zasaženého bojovníka otočte vodorovně - tím naznačíte, že je zraněn. Je-li zraněný bojovník znovu zasažen, je zabit a vyřazen. Zabitý bojovník je ohodnocen počtem bodů rovným jeho hodnotě. Tyto body jsou přiděleny hráči, jehož bojovník zasadil smrtící ránu. Mohou být proměněny na Vítězné body nebo na Body osudu.
Jednotlivé kroky boje jsou následující:
 • 1. OZNÁMENÍ ÚTOČNÍKA A OBRÁNCE
 • 2. OZNÁMENÍ BOJOVÉ TAKTIKY (zápas nebo střelba)
 • 3. ZJIŠTĚNÍ STAVU BOJE
 • 4. ÚPRAVA BOJOVÝCH HODNOT
 • 5. VYHODNOCENÍ BOJE
 • 6. ZMĚNA STAVU BOJOVNÍKA
 • 7. PŘIDĚLENÍ BODŮ

1 OZNÁMENÍ ÚTOČNÍKA A OBRÁNCE
Vy (jako útočící hráč) vyberete jednoho ze svých bojovníků ve hře jako útočníka a jiného bojovníka ve hře, na něhož bude veden útok (to je obránce). Bez ohledu na výsledek bitvy jsou tito bojovníci označováni jako útočník a obránce po celou dobu boje. Při volbě útočníka a obránce existuje několik pravidel, která je třeba mít na paměti:
 • Žádný Doomtrooper nesmí zaútočit na jiného Doomtroopera ze stejné korporace. jestliže některý bojovník sdílí jakýkoliv typ členství v korporaci s jiným bojovníkem, nesmí tohoto bojovníka napadnout .
 • Doomtrooper nesmí nikdy zaútočit na člena Bratrstva.
 • Členové Bratrstva MOHOU ÚTOČIT POUZE NA BOJOVNÍKY ČERNÉ LEGIE
 • Bojovníci Černé legie mohou útočit na jakékoli jiné bojovníky ve hře, dokonce i na ostatní bojovníky Černé Legie
 • Jestliže váš protivník nemá ve hře žádné bojovníky, může váš bojovník zaútočit přímo na vašeho protivníka. V tomto případě se HRÁČ stává obráncem. Karty, které by normálně ovlivňovaly BOJOVNÍKA, nemůžete použít, ale můžete použít speciální karty, které ovlivńují boj OBECNĚ (jako jsou karty, které boj zruší nebo ho přesměrují na jiného obránce). Je-li úspěšný útočník, je automaticky úspěšný i útok. Útočící hráč získává počet bodů rovný polovině Hodnoty Útočníka, zaokrouhlený směrem nahoru. Jak vidíte, vyložení bojovníů na stůl je důležité.

2 OZNÁMENÍ BOJOVÉ TAKTIKY
Nyní musíte oznámit, jaký typ bitevní taktiky útočník použije. Ta určuje, jaké útočné hodnoty a jaké zbraně, vybavení a modifikátory smějí útočník a obránce během boje použít.
Každý bojovník má dvě útočné hodnoty, zápas a střelbu. Útočník může napadnout obránce beze zbraně nebo mečem, což je boj zblízka (v tomto případě oba bojovníci používají své hodnoty zápasu) nebo může zaútočit střelnými zbraněmi (v tomto případě oba bojovníci používají hodnoty střelby).

3 ZJIŠTĚNÍ STAVU BOJE
Zjistěte hodnotu vybrané útočné metody vámi zvoleného bojovníka a srovnejte ji s hodnotou obrany protivníka. Je-li bojovníkova útočná hodnota rovná nebo vyšší než hodnota obrany jeho protivníka, protivník bude zraněn.
Svůj útok současně provede i obránce. Zjistěte také jak probíhá tento útok.
Příklad: Roman provádí útočnou akci. Oznámí, že Sean Galagher (Doomtrooper z Imperiálu) bude bojovat s Michalovým Ilianiným nefaritem (bojovník Černé legie). Sean má hodnotu zápasu 10, hodnotu střelby 3 a hodnotu obrany 8. Nefarit má hodnotu zápasu 8, hodnotu střelby 5 a hodnotu obrany 4. Jelikož se jedná o boj zblízka, použijí se pouze hodnoty zápasu a obrany. protože Sean a nefarit na sebe útočí současně, srovnávají se u obou válečníků obě hodnoty. Sean útočí hodnotou zápasu 10 proti nefaritově hodnotě obrany 4. Protože 10 je daleko vyšší než 4, hrozí nefaritovi že bude zraněn. Nefarit útočí na Gallaghera s hodnotou zápasu 8 proti Seanově hodnotě obrany 8. Jelikož 8 se rovná 8, nefarit rovněž zraní Seana.
Nezapomeńte zahrnout účinky karet s vybavením, které každý bojovník má, ale pouze tehdy, ovlivńují-li vybranou metodu boje. BOJOVNÍK MŮŽE BĚHEM BOJE POUŽÍT JEN JEDEN DRUH ZBRANĚ, ale smí použít jakýkoli počet dalších karet s vybavením, které přicházejí v úvahu. V zápase se mohou používat pouze ZÁPASNICKÉ ZBRANĚ a ve střelbě pouze STŘELNÉ ZBRANĚ. ZÁPASNICKÉ/STŘELNÉ ZBRANĚ můžete použít v obou druzích soubojů. Např. NÁSILNÍKŮV MEČ (ZÁPASNICKÁ ZBRAŇ) nemá žádný vliv na střelecký souboj.
Zraněný bojovník bojuje jako obvykle. je-li obránce v úkrytu (jeho karta je obrácena lícem dolů) přidává se k hodnotě jeho obrany +3. Obránce zůstává v úkrytu i po boji za předpokladu, že přežije. Při souboji obraťte jeho kartu lícem nahoru, po skončení ji opět otočte lícem dolů.
Mějte na paměti, že žádný bojovník nebyl doposud skutečně zraněn. Pouze prověřujete, jak souboj probíhá.

4 ÚPRAVA BOJOVÝCH HODNOT.
Hráči vykládají v jednotlivých kolech karty, které mohou ovlivnit souboj; útočicí hráč začíná. Na takovýchto kartách je vytištěn nápis "Vylož během souboje" nebo jeho obměny. Vyložte libovolné množství karet a pak naznačte, že jste skončili. váš protivník pak vloží tolik upravujících karet, kolik si přeje, a pak naznačí, že skončil. Poté zase můžete vyložit karty vy a tak dále, dokud žádný z vás nbude chtít vykládat další.
Není-li na kartě uvdeno jinak, může každý hráč během tohoto kroku vyložit na každého bojovníka pouze jednu z jakéhokoli druhu upravujících karet. Např. na jednoho bojovníka nemůžete během souboje vyložit více než jednu kartu ZAMÍŘENÍ, protože bojovník může zamířit pouze jednou.
Některé karty dovolují hráči vyměnit útočníka nebo obránce, který se účastní boje. Když to nastane, hráč(i) řídící nového útočníka nebo obránce může (mohou) vyložit karty, které upraví běžné hodnoty nových bojovníků.
Někdy mohou speciální karty nebo jiné efekty způsobit, že bojové hodnoty klesnou na nulu nebo níže. Záporná čísla se také počítají. Např. bojovník s upravenou hdnotou zápasu -4 stále zraní protivníka, jehož upravená hodnota obrany je -4 nebo nižší.

5 VYHODNOCENÍ BOJE
Započítejte účinek všech upravujících karet a naposledy srovnejte bojové hodnoty bojovníků. Určete, zda jsou bojovníci zraněni. Jestliže je upravená hodnota, se kterou útočíte proti určitému bojovníkovi stejná nebo větší než upravená hodnota obrany tohoto bojovníka, je zraněn. Není-li upravená útočná hodnota dostatečně vysoká, bojovníkova obrana odolá jakémukoli možnému poškození. Bojovníka může útok buď zranit, nebo se mu nestane nic. Neexistuje nic mezi tím.

6 ZMĚNA STAVU BOJOVNÍKA Karty bojovníků zraněných v boji se otáčejí vodorovně, čímž naznačíte, že jsou zraněni. Bojové hodnoty zraněného bojovníka, podobně jako jakékoli z jeho schopností nebo vybavení, nejsou ovlivněny. Zraněný bojovník se brání a útočí jako obvykle, ale zraní-li ho někdo ještě jednou, je zabit.

7 PŘIDĚLENÍ BODŮ
Když bojovník svého protivníka zabije, je hráč, který vítězného bojovníka řídí, odměněn počtem bodů rovným Hodnotě zabitého bojovníka (i v případě, že se bojovníci zabijí navzájem). Jsou-li zabiti oba bojovníci, dostanou body oba hráči. Tyto body mohou sloužit jako Vítězné body nebo mohou být umístěny do vašeho banku jako Body osudu, případně mohou být rozděleny mezi tyto dva typy podle vašeho přání.

TŘETÍ KROK: ODKLÁDÁNÍ

Oznamte, že vaše kolo skončilo. Máte-li v ruce více než sedm karet, odhoďte jich tolik, abyste jich měli sedm. To je povinné. Máte-li na konci kola v ruce sedm nebo méně karet, můžete odložit jednu.

DALŠÍ PRAVIDLA

OSOBNOSTI


Někteří bojovníci jsou označeni jako osobnosti. Ve hře může být vždy jen jedna osobnost určitého typu. Například, je-li už ve hře SEAN GALLAGHER, nelze do hry vložit žádnou jinou kartu SEAN GALAGHER.
Řada osobností má vliv na ostatní bojovníky. Např. SEAN GALLAGHER zvyšuje hodnoty všech PŘÍSLUŠNÍKŮ KLANU. Pokud není uvedeno jinak, uplatňuje se tento vliv na VŠECHNY karty tohoto druhu VE HŘE! Je-li osobnost zabita nebo vyřazena, může být vyložena znovu jako obvykle (osobnosti, jako velcí hrdinové, přece neumírají). Ve skutečnosti může být tentýž bojovník během hry několikrát zabit a přesto se může vrátit zpět. Pokaždé, když je osobnost zabita, získá hráč, jejíž bojovník ji zabil, počet bodů rovný její H.

POUŽÍVÁNÍ KOUZEL UMĚNÍ


Ve hře DOOMTROOPER je každý člen Bratrstva schopen manipulovat magickými silami obklopujícími veškeré tvorstvo. Použití této magické dovednosti je známo jako Umění. Umění je rozděleno na řadu Aspektů, z nichž každý vyžaduje rozdílnou metodu studia a magické manipulace: Umění Metamorfózy, Umění Živlů, Umění Exorcismu, Umění Kinetiky, Umění Manipulace, Umění Mentalismu a Umění Předtuchy. Každý bojovník Bratrstva ovládá Umění alespoň z jednoho aspektu. Někteří jsou schopni sesílat všechna dostupná kouzla, zatímco další jsou omezeni na určité aspekty Umění. Každá karta bojovníka Bratrstva ukazuje, jaký druh kouzla může bojovník sesílat. Pamatujte na to, že chce-li sesilatel použít kouzlo, musí být ve vašem Mužstvu, a vy nesmíte sesílat kouzlo, jestliže ve vašem Mužstvu není žádný opravněný sesílatel.
Sesílací hodnota mnoha kouzel Umění je udána hodnotou Bodů osudu. Čím více Bodů osudu spotřebujete, tím je účinek kouzla větší. pokud není na kartě vyznačeno omezení, můžete spotřebovat až tolik Bodů osudu, kolik jich máte.
Některá kouzla lze směřovat pouze na sesilatele. Jiná lze uplatnit na kterékoli bojovníky ve hře.
Účinky kouzel Umění jsou obvykle jen krátkodobé. Účinky karet s Uměním označených jako BOJOVÉ KOUZLO a OSOBNÍ BOJOVÉ KOUZLO trvají pouze do skončení souboje. Kouzlo nikdy neúčinkuje dlouhodobě, pokud tak není uvedeno na kartě. Jakmile je sesláno, účinek se spotřebuje a kartu s Uměním vyřaďte.
Karty s Uměním označené jako BOJOVÉ KOUZLO nebo OSOBNÍ BOJOVÉ KOUZLO mohou být sesílány pouze během souboje. Bojové kouzlo může být sesláno na kteréhokoli účastníka boje a sesílatel nemusí být do boje zapojen. Osobní Bojové Kouzlo smí být sesláno pouze tehdy, je-li sesilatel skutečně zapojen do boje buď jako útočník, obránce nebo jako posila.
Karty s Uměním nesmíte nikdy použít ve prospěch Černé legie. Nesmíte, například, seslat kouzlo Umění, abyste pomohl svému bojovníkovi Černé legie v boji. Bratrstvo přece přísahalo, že Černou legii vyhubí a ne, že jí bude pomáhat v jejich zločinných cílech!

IMUNITA


Na některých kartách je uvedeno, že bojovník je IMUNNÍ vůči Černé symetrii anebo Umění. To znamená, že tyto schopnosti nemají na daného bojovníka absolutně žádný vliv. Důležitým bodem je, že karta Umění nebo Černé symetrie nemá během souboje vůbec žádný vliv na někoho, kdo je proti dané schopnosti imunní, i když ho tato schopnost přímo neovlivňuje.
Příklad: Bojovník Bratrstva zápasí s ALAKHAIEM, což je velmi mocný bojovník Černé legie, který je imunní vůči Umění. Bratr chce seslat kouzlo Umění ŽIVELNÁ STĚNA které mu dá obranný bonus. Ale jelikož je ALAKHAI vůči Umění imunní, ŽIVELNÁ STĚNA Bratrovi nijak neprospěje, protože ALAKHAI skrz ní může klidně projít!

ČASOVÁNÍ

Koncepce "časování" není pro mnoho hráčů sběratelských karetních her nová a pro mnoho her je hlavním sporným bodem plným nepořádku a klíčových slov. Ne v DOOMTROOPERU!
V DOOMTROOPERU se všechno, co se děje, stane okamžitě a nemůže být přerušeno, POKUD toto přerušení KONKRÉTNĚ NEZASAHUJE věci, které se právě dějí. KDYŽ JE NĚCO HRÁNO, jediná cesta jak to zrušit je KONKRÉTNĚ to zasáhnout. Fráze "Počkej! předtím než se stane tohle, udělám ..." není ve hře DOOMTROOPER nikdy slyšet! Jediná vyjímka je, že efekt, který byl seslán ve fázi bojových modifikací může být zrušen později ve stejné fázi a nemusí být zrušen okamžitě. OBVYKLE poslední hraná karta má přednost před tou první. Když budete vždy čekat na reakci druhého při hraní bojových modifikátorů (začíná útočník) nebudete mít žádné problémy.

ETIKETA DOOMTROOPERA

Pokaždé, když v této hře hráč "něco dělá", provádí akce nebo hraje karty. Má hráčův oponent VŽDY šanci reagovat na jím hrané karty. Vyložit další kartu ještě před tím, než oponent stačí zareagovat, je v DOOMTROOPERU nemožné. Pokud se hrají speciální karty, je potřeba se střdat. Hráč, jehož kolo probíhá, má příležitost hrát první. To platí hlavně tehdy, když se hrají karty na modifikaci boje. Útočící hráč má šanci vždy používat své bojové modifikátory jako první, potom obránce. A stejně tak, útočící hráč má šanci vždy jako první aktivovat vybavení nebo jiné karty. Vyjímkou je, pokud má bojovník bránícího se hráče možnost prvního útoku. V tomto případě bojovník, který útočí jako první používá své vybavení nebo jiné karty jako první.

VOZIDLA V DOOMTROOPERU


Existuje mnoho různých vozidel: konkrétně VOZIDLA, VZDUŠNÉ KORÁBY, PONORKY a TANKY. Všechna VOZIDLA jsou si hodně podobná co se pravidel hry týká a tady jsou některá objasnění když přijde na VOZIDLA: Bojovníci jsou vybaveni VOZIDLY právě jako každým jiným vybavením. Bojovník smí být vybaven pouze jedním VOZIDLEM. Obvykle (ale ne vždy) VOZIDLO omezuje užívání dalšího vybavení. Pokud Vozidlo neříká, že omezuje vybavení, potom smí být vybavení použito. Často je toto omezení ve formě zbraní. Pokud VOZIDLO omezuje Vybavení, omezuje všechny karty Vybavení; pokud omezuje ZBRANĚ, potom omezuje pouze ZBRANĚ, a použití BRNĚNÍ a ostatního vybavení je OK. NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z/DO VOZIDEL
Bojovník s Vozidlem musí být buď UVNITŘ nebo VNĚ svého Vozidla. K označení, že bojovník je VNĚ Vozidla (a tedy neschopný ho používat nebo získat jeho efekty), položte ho LÍCEM DOLŮ na stůl vedle bojovníka. K označení, že bojovník je UNVITŘ Vozidla, položte Vozidlo LÍCEM NAHORU na stůl vedle bojovníka. Bojovník smí nastoupit nebo vystoupit do/z svého Vozidla během kola kolikrát chce, ALE POKAŽDÉ KDY NASTOUPÍ NEBO VYSTOUPÍ MUSÍTE POUŽÍT JEDNU AKCI. Když Nastupujete/Vystupujete do/z Vozidla, prostě otočte kartu Vozidla.
 • Když je bojovník poprvé vybaven vozidlem, hráč musí oznámit jestli je bojovník UVNITŘ nebo VNĚ Vozidla a umístit Vozidlo podle toho. Pokud si zvolíte mít bojovníka zpočátku VNĚ Vozidla, musíte ho stále ukázat vašim protivníkům, aby věděli, že je to Vozidlo. Umístění bojovníka DOVNITŘ Vozidla nestojí další akci.
 • Důležitá věc k zapamatování je, že zatímco bojovníci v úkrytu nesmí být ve Vozidlech (viz níže), pokud dáte Vozidlo bojovníkovi v úkrytu, MUSÍ být VNĚ (a STÁLE ho musíte ukázat vašim protivníkům, jak již bylo zmíněno.
 • Bojovník smí získat výhody Vozidla pouze když je UNVNITŘ Vozidla.
 • Pokud je bojovník UVNITŘ Vozidla a Vozidlo je vyřazeno, bojovník je ZRANĚN (žádné body se nevydělají, pokud je bojovník zabit). Pokud je bojovník VNĚ Vozidla a Vozidlo je vyřazeno, bojovník není ovlivněn.
 • Samozřejmě, texty karet mají přednost!
 • A co HELITEK DRAKOPLAŠ a PLENITELSKÝ TRANSPORTÉR? Protože tyto karty se umisťují přímo do Mužstva/Kohorty (a nejsou dávány individuálním bojovníkům), jsou vždy lícem vzhůru. Právě jako výše, bojovníci spotřebují akce nástupem a výstupem z/do těchto Vozidel. (* Tady je NEPOVINNÉ pravidlo pro toto pravidlo (ale je mnohem radikálnější). Bojovník smí teď MÍT tolik Vozidel, kolik chce, ale smí být pouze UVNITŘ jednoho v danou dobu. Nezapomeňte, zabere dvě akce vystoupit z jednoho Vozidla a nastoupit do druhého! *)
 • Pokud je bojovník VNĚ VOZIDLA, smí užívat ostatní vybavení bez omezení, včetně zbraní. Bojovník je stále považován za majitele VOZIDLA.
 • Pokud je bojovník UVNITŘ VOZIDLA, následující věci jsou nařízeny:
  a) Bojovník nesmí obdržet výhody opevnění.
  b) Protivníci bojovníka smí obdržet výhody jejich opevnění.
  c) Bojovník nesmí Vyhledat Úkryt. Bojovník v úkrytu nesmí Nastoupit do VOZIDLA a musí Opustit Úkryt před Nástupem do VOZIDLA opět. Pokud je bojovník "přinucen" do úkrytu prostřednictvím zahrané karty, bojovník je přinucen ven ze svého Vozidla také.
 • Bojovník uvnitř VZDUŠNÉHO KORÁBU nebo PONORKY NESMÍ útočit nebo BÝT NAPADEN jiným bojovníkem v souboji ZÁPASEM. Pokud bojovník s VZDUŠNÝM KORÁBEM nebo PONORKOU chce napadnout jiného Zápasem, musí nejprve Vystoupit z VZDUŠNÉHO KORÁBU nebo PONORKY. Přímo VOZIDLA a TANKY nejsou tímto způsobem ovlivněny.

DALŠÍ NOVÁ PRAVIDLA

 • Nemůžeš nikdy přímo útočit na své vlastní bojovníky. Nicméně můžeš přinutit své bojovníky k tomuto útoku pomocí nějaké karty ve hře. Když pomocí obecné karty ve hře zabiješ svého bojovníka, získáš POUZE body osudu, NIKDY body vítězné. To platí i pokud vaše bojovníky k této akci donutí jiný hráč.
 • Každá karta, která je považována za MORTIFIKÁTORA může útočit na jakéhokoliv jiného bojovníka ve hře, nezáleží na příslušnosti, dokonce i na jiné bojovníky Bratrstva. Stále ovšem platí, že své vlastní bojovníky nesmíte napadat úmyslně.
 • Karta vybavení je ZBRANÍ pouze tehdy, je-li v textu na kartě označena jako ZÁPASNICKÁ ZBRAŇ, STŘELNÁ ZBRAŇ, ZÁPASNICKÁ/STŘELNÁ ZBRAŇ nebo SPECIÁLNÍ ZBRAŇ. Ostatní karty vybavení se za ZBRANĚ nepovažují.
 • Kardinálské privilegium - umožňuje hráči odhodit první nalízanou ruku a dobrat si znova. Jen jednou na začátku každé hry. V případě že nemá na první ruce bojovníka, ukáže karty soupeři (stačí ikony),původní karty zamíchá zpět do knihovny. Nejdříve si ale dobere nové karty, poté teprve zamíchá staré
 • Hraní karet bez efektu nebo platného cíle není dovoleno (tzv. pálení karet). Př.: Zbabělost na soupeře který nemá bojovníky, Chuť války zahraná prvním hráčem v prvním kole, Negativní karma když soupeř nemá body, atd.
 • Karty "považované za" ovplyvňujú aj sami seba (napríklad LETEC TREVOR BARTOLOMEJ je považovaný za ÚDERNOU VZDUŠNOU KAVLERII a pridává všetkým členom ÚDERNÉ VZDUŠNÉ KAVALEIRE +1 k S a O, teda aj sám sebe)
 • Čtyř-karetní pravidlo: ve svém balíčku můžete mít maximálně 4 kopie jedné karty

PRAVIDLA PRO DTARÉNU

 • Všechny hry se budou hrát minimálně na 20 vítězných bodů.

VOLITELNÁ PRAVIDLA

Podle těchto pravidel je možno hrát také, musí však s něma souhlasit oba soupeři. Pokud jeden nesouhlasí, tak se hraje dle standartnich pravidel.
 • TOTÁLNÍ VÁLKA - Neplatí žádné omezení ohledně příslušnosti při útoku. Tzn. bojovník bratrstva může napadnout i bojovníka bratrstva apod.
 • SABOTÁŽ - Dá se říct, že sabotáž nahrazuje v případě, že soupeř nemá bojovníka tzv. útok do prázdna, neboli útočení přímo na hráče, sama však útokem není i když se řídí obecnými pravidly pro útok od něhož je odvozena. Z tohoto plyne vysvětlení několika sporných situací.
  • 1. V prvním kole nelze Sabotovat
  • 2. Nelze sabotovat z úkrytu
  • 3. Nelze sabotovat v kole ve kterém bojovník opustil úkryt
  • 4. Při sabotáži nelze hrát karty ovlivňující souboj (týká se to například karty Ne tak zhurta)
  • 5. Vyhlášenou Sabotáž nepřeruší vyložení bojovníka, například přes nástupní tábor.
  • 6. Hodnoty bojovníka při Sabotáži neovlivňují karty které lze použít pouze v souboji, týká se to zejména zbraní a bojových a osobních bojových kouzel.
  Co se týče bojovníků a karet umožňujících útočení z úkrytu popř. útok ve stejném kole kdy bojovník opustil úkryt, tak tyto nemají na Sabotáž žádný vliv protože se jí netýkají, sabotáž není "útočná" akce. Na kartě která by toto umožňovala by musel být např. text "tento bojovník může sabotovat z úkrytu". Také je zbytečné hrát během Sabotáže karty jako hustá mlha nebo propast, protože i když by byly zahrány obě ve stejném kole tak sabotáži nezabrání.

SPORNÉ KARTY

 • Agent Nick Michaels ... Jelikoz je clen vsech korporaci, plati na nej zaroven i veskere opevneni pro tyto korporace a bonusy se scitaji.
 • Arciinkvizitor Nikodemus ... Pokud je ve hre, muze hrac na sve doomtroopery pouzit kartu ukryj se ani zbabelost. Nesmi ale využít akce "VYHLEDÁNÍ ÚKRYTU"
 • Barikáda z bodců ... Je pridelena bojovnikovi a po umrti bojovnika odchazi do hrobu s nim.
 • Bozska inspirace ... Sbirkou se rozumi knihovna a hrbitov.
 • Budik ... Pokud bojovnik na nasledky zraneni z pouziti budiku umre, nedostava protihrac vitezne body. Pokud ma protivnik OPM, tak budik pomuze jen v pripade, ze bude pouzit (vyrazen) drive nez OPM.
 • Cestny krest ... Na tohoto bojovnika nesmi utocit doomtrooperi.
 • Destrukcni muzstvo ... Ukol je splnen pokud protihrac nema v urcitou chvili zadneho vylozeneho doomtroopera a toho ktery umrel posledni, zabil cerny legionar. Behem trvani ukolu smi byt vylozen dalsi doomtrooper.
 • Heimburg ... Plati stejna pravidla jako na jinych opevnenich. Bonus se tyka pouze Vasich bojovniku.
 • Iniciativa ... Po vylozeni ma hrac o akci navic. To znamena ze za normalnich okolnosti ma 4 akce a z toho 2 posledni muzou byt utocne.
 • Krvavy chtic ... Hrac ziskava akci navic, muze byt vsak pouze utocna. Tzn. ma treba bud 3+1 nebo 2+2
 • Lekarnicka ... Zraneny bojovnik se muze v souboji vylecit pouze pred fazi vyhodnocovani souboje.
 • Letec Trevor Bartolomej ... Jelikoz se povazuje za clena vzdusne kavalerie, dostava proto i bonus +1 k S a O. Nemuze utocit na bojovnika s radarovym snimacem.
 • Mentalni konstituce ... Pri vylozeni je nutno rozhodnout kterou imunitu bude bojovnik vyuzivat. pripad od pripadu se muze rozhodnout imunitu nevyuzit. Smi se rozhodovat pouze o imunite, kterou rozhodl na zacatku, ze bude vyuzivat.
 • Nezranitelnost ... Bojovnik nesmi byt zranen, nebo zabit. Muze byt vyrazen.
 • OPM ... Pokud bojovnik, ktery odpalil miny zemre, protihrac dostava body.
 • Prenosny mocny stit ... muze byt vyrazen jak selhanim, tak kartami odstranujici opevneni.
 • Preskoleni ... Tato karta nezustava ve hre.
 • Radost z vitezstvi ... Nelze pouzit, pokud by bojovnik nasledkem zraneni zemrel.
 • Sean Gallagher ... Jeho povinnost utocit na bojovniky cerne legie neplati na vlastni bojovniky cerne legie.
 • Skryti agenti ... Tato karta nezustava ve hre.
 • Tajny ukol ... Tuto kartu a ukol si ponechava hrac v ruce do doby, kdy je ukol splnen.
 • Trening ucinnosti ... Tato karta nezustava ve hre.
 • Ukryj se ... Nesmi byt pouzita, pokud uz bojovnik v ukrytu je.
 • Ukryty ve stinu ... Ukryt trva do nasledujiciho lizani karet vlastnika.
 • Vrestici legionar ... Kazdy V. legionar plati za 5 b zaplacenych za vitr silenstvi.
 • Zbabelost ... Aby hrac zabranil utoku, musi tuto kartu hrat pred vyhlasenim boje. Pokud je takta hrano, utocici hrac ma moznost jeste jako posledni akci bojovnika odkryt. Pripouziti v boji hrac ziskava pouze 3 k O.
 • Zemetreseni ... Vyrazuje i katedralu.

SEZNAM ZAKÁZANÝCH A OMEZENÝCH KARET

ZAKÁZANÉ KARTY:

BOUŘE CHAOSUInquisition
DVOJÍ SLUŽBAInquisition
JESTŘÁB POUTNÍKŮInquisition
KARTELOVÉ DOHODYGolgotha
MALÁ ŠPIONÁŽBase Set
MASKA VESTÁLEKInquisition
NESPOUTANÁ GOLGOTHAMortificator
OMEZENÉ ZDROJEGolgotha
OSLEPUJÍCÍ BLESKMortificator
PODFUK KORPORACÍBase Set
SEBEVRAŽEDNÝ ÚTOKWarzone
SKROMNOST JE NEJVYŠŠÍ CTNOST!Mortificator
TY UŽ SI NĚJAK PORADÍŠ!Mortificator
VELKÁ NADVLÁDABase Set
VELKÁ VĚŠTBAInquisition
ZÁŠKODNICTVÍWarzone
ZAVÁHÁNÍInquisition

OMEZENÉ KARTY:

Tzn. karty, které můžete mít v hracím balíčku pouze 1x. Krom těchto karet můžete mít v balíčku maximálně 4x stejnou kartu.
  ALGEROTHŮV HNĚVInquisition
  ANIHILACEInquisition
  BAUHAUSKÁ KORPORAČNÍ BANKAGolgotha
  BOŽSKÁ INSPIRACEBase Set
  DAR OSUDUBase Set
  DRUHÁ ŠANCEApocalypse
  IGNORACE KARDINÁLABase Set
  KOČIČÍ ZLATOGolgotha
  LIKVIDACEInquisition
  LOUPENÍ A DRANCOVÁNÍInquisition
  MALÁ DOMŮApocalypse
  MALÁ ŠPIONÁŽBase Set
  MISSING IN ACTIONGolgotha
  NÁBORWarzone
  NAPÁLEN!Base Set
  NATHANIELOVA PŘÍLEŽITOSTInquisition
  NAVIGAČNÍ CHYBAParadise Lost
  NE TAK ZHURTAGolgotha
  NEGATIVNÍ KARMABase Set
  NEMILOSRDNÁ ÚČINNOSTBase Set
  NENADÁLÝ ÚSTUPMortificator
  NEŠKODNÁ CETKAApocalypse
  OČISTNÝ PLAMENWarzone
  ODPORNÉ PŘEKVAPENÍApocalypse
  OPOTŘEBENÍGolgotha
  PĚKNÉ NADĚLENÍBase Set
  PODDEJTE SE!Mortificator
  PŘEPROGRAMOVÁNWarzone
  PŘEŠKOLENÍBase Set
  PŘEVELENÍInquisition
  ROZSÁHLÁ OFENZÍVAWarzone
  SEBEVRAŽEDNÝ ÚKOLBase Set
  STÁHNĚTE SE!Paradise Lost
  ŠPINAVÁ PRÁCEApocalypse
  TAJNÝ ATENTÁTNÍKWarzone
  ÚŘADNÍ MÍSTNOSTApocalypse
  USPÍŠENÍ POŽADAVKUBase Set
  UŽ ANI SLOVO!Mortificator
  VĚČNÉ PROKLETÍInquisition
  VĚK ZKÁZYInquisition
  VELKÁ NADVLÁDABase Set
  VELKÁ VĚŠTBAInquisition
  VLNA POCTIVOSTIInquisition
  VYVOLÁNÍ KOUZLAInquisition
  ZAJATECParadise Lost
  ZÁSOBOVACÍ POTÍŽEInquisition
  ZÁŠKODNICTVÍWarzone
  ZAVÁHÁNÍInquisition
  ZLÉ ČASYInquisition
  ZRŮDNÁ KOMORAApocalypse
  ŽOLÍK!Mortificator
Copyright: Mgr. Jan Nekula Všechna práva vyhrazena Optimalizováno pro IE6+ 1024*768